Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

Usuwanie azbestu w Gminie Wolin

 

1. Aktualny stan gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie gminy Wolin.

Na terenie gminy Wolin występują wyroby zawierające azbest głównie w postaci pokryć dachowych, rzadziej elewacyjnych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują głównie płyty faliste.

2.  Gmina Wolin posiada uchwalony  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu gminy Wolin”.

 -  UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska   dla Gminy Wolin na lata 2009 – 2012   z perspektywą na lata 2013 – 2016” i  „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą  w Nowogardzie na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 -2018” oraz przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin    na lata 2010-2032”.

3. Informacja o ilości i stanie wyrobów azbestowych.

Dane dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Wolin pochodzą ze zgłoszeń właścicieli i zarządców nieruchomości oraz z ogólnego przeglądu (inwentaryzacji) lokalizacji i ilości wyrobów na obiektach. Na tej podstawie oszacowano przybliżoną ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy.

Burmistrz Wolina prowadzi inwentaryzację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie gminy Wolin, która dotyczy posesji, których przede wszystkim właścicielami  są osoby fizyczne.  Inwentaryzacja taka jest prowadzona w systemie informatycznym w Krajowej Bazie Azbestowej dostępnej pod adresem :  www.bazaazbestowa.gov.pl

4. Harmonogram realizacji programu.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zostać  zakończony do 2032 roku.  Ze względu na możliwość spiętrzenia prac utylizacyjnych powyższych odpadów w gminnym programie usuwania wyrobów azbestowych  podzielono ten okres na trzy podokresy:

-  okres I: lata 2010 – 2015  -  usunięcie 20% odpadów azbestu.

-  okres II: lata 2016 – 2024  - usunięcie 40% odpadów azbestu.

-  okres III: lata 2025 – 2032 –  usunięcie 40% odpadów azbestu.

5.  Realizacja programu :

Od roku 2011 Gmina Wolin systematycznie, co roku, stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie, na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten sposób mieszkańcy mają możliwość usunięcia powyższych wyrobów bezkosztowo, bezproblemowo i bezpiecznie.

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wynosiła 100% kosztów kwalifikowanych.  Rozliczenie finansowe odbywało  się między Gminą, a firmą wybraną do wykonania przedmiotowej usługi.

W ramach pozyskanych środków finansowych  usunięto już w gminie Wolin :

-   w roku  2011  -  63,05 Mg (tony) wyrobów azbestowych,  z terenu 22 nieruchomości, na kwotę brutto 47 665,79zł.

- w roku  2012  -  73,289Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  21  nieruchomości, na  kwotę brutto 39 316,51zł.

- w roku 2013 -  92,524Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  38 nieruchomości, na  kwotę brutto 50 315,13zł.

- w roku 2014 – 75,357Mg (tony)  wyrobów  azbestowych,  z  terenu  33 nieruchomości, na  kwotę brutto 50 599,32zł.

- w roku 2015 - 82,83Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  21 nieruchomości, za  kwotę brutto 39 055,70zł.

- w roku 2016 – 79,53Mg (tony) wyrobów  azbestowych,  z  terenu  24 nieruchomości, za  kwotę brutto 31 719,54zł.

Realizacja powyższego programu przebiega systematycznie i działania corocznie rozpoczynają się od miesiąca  stycznia (ogłoszenie i nabór wniosków), poprzez sporządzenie dokumentacji o udzielenie datacji, zawarcie umowy z WFOŚiGW, wybór wykonawcy oraz nadzór nad realizacją zawartej umowy, kończąc się na rozliczeniu dotacji. Osobą, która w Urzędzie Miejskim w Wolinie zajmuje się powyższym zakresem jest Inspektor Agnieszka Struska (Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pok. Nr 105, tel. 91 32 20 809).   


Program usuwania wyrobów zawierających azbest  dla gminy Wolin

Obwieszczenie o naborze wniosków na rok 2019 wraz z Regulaminem

Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków na rok

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia