Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

- Ok. VII/VIII w. n. e. przy przeprawie przez rzekę Dziwnę, na starym szlaku handlowym, powstaje słowiańska osada rybacka stopniowo rozwijająca się w ośrodek rzemieślniczo-handlowy typu przedmiejskiego;

- Ok. 850 r. Wolin złupiony przez Duńczyków powracających z Birki (Żywot św. Ansgara);

- II poł. IX w. – X w. intensywny rozwój osady; otoczenie wałem drewniano-ziemnym w XIV w. zastąpionym murami średniowiecznymi, rozbudowa portu, rozwój przedmieść i wielkiej dzielnicy rzemieślniczo- handlowej na Srebrnym Wzgórzu, powstanie cmentarzysk na Wzgórzu Wisielców i Młynówce; 

- 963 r. walki Mieszka I ze Związkiem Wieleckim pod dowództwem Wichmana, w ich szeregach Wolinianie;

- 964/5 r. Ibrahim Ibn Jakub, wymienia lud Weltaba, o Wolinie notuje: …posiadają oni potężne miasto nad oceanem mające dwanaście bram. Ma ono przystań, do (budowy) której używają przepołowionych pni. Wojują oni z Mieszko, a ich siła bojowa jest wielka. Nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu władcy, a sprawującymi władzę wśród nich są starsi...;

967 r. rozstrzygająca bitwa (21/22.09), Wolinianie zostają pobici przez Mieszka I a ich ziemie przyłączone do władztwa księcia piastowskiego do około 1033 r.;

- około 930 r. inny kronikarz arabski, ibn Said Algarnati, napisał o mieście:

„…Powiadają że należało ono do najpotężniejszego z królów Słowian, opisywane jest jako wielkie, jego port otaczający na morzu stanowi cel w którym zbiegają się liczne okręty. Jest to najpiękniejszy z portów owych stron...”;

- 987 r. chroni się w Wolinie i umiera od ran król Danii Harald Gormsson, zwany Sinozębym, organizator państwa duńskiego i ojciec Swena Widłobrodego.   Z nim to, jako założycielem Jomsborga związana jest legenda o Jomswikingach z Wolina, powstała około 1220 r. na Islandii. Swen Widłobrody zostaje mężem Świętosławy, córki Mieszka I a wdowy po Eryku Segersäll- Zwycięskim, królu Szwecji; okres przymierza z księciem Bolesławem Chrobrym, trwającym do 1004 r. i ponownie po 1014 r., czas prawdopodobnego stacjonowania drużyny wikingów (Jomswikingów?) w służbie polskiego księcia w Wolinie;

- 1007 r. posłowie „z miasta Livilni” (Wolina) na dworze cesarza niemieckiego skarżą się na twardą rękę polskiego księcia (Bolesława Chrobrego);

- 1043 r. najazd na Wolin króla duńskiego Magnusa Dobrego, który niszczy miasto;

- 1070/1074 r. kronika Adama z Bremy, w której zawarł cytat: „…Przesławne miasto Jumne (Wolin), jest to rzeczywiście największe z miast jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie łącznie z innymi narodami, Grekami i barbarzyńcami. Także sascy przybysze otrzymują prawo zamieszkania, byleby tylko przebywając tam nie występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Wszyscy bowiem (mieszkańcy) jeszcze dotąd podlegają błędom pogaństwa; zresztą pod względem obyczajów i gościnności nie znajdzie się lud bardziej uczciwy i przychylny… Jest tam garnek „Wulkana”, który mieszkańcy nazywają ogniem greckim…”;

- 1098 r. Eryk I Ejegod, król duński, najeżdża Wolin;

- Rządy Bolesława Krzywoustego w Polsce (1102-1138), walki o odzyskanie Pomorza, najpierw Gdańskiego później Zachodniego, zakończone około 1122 r., zhołdowanie Warcisława I, pierwszego znanego z imienia Gryfity. Próbuje on, Warcisław, przyłączyć do swego księstwa ziemie Związku Lucickiego, w czym wspiera go władca Polski;

- 1122 r. misja chrystianizacyjna Bernarda, mnicha z Hiszpanii, nieudana, wkroczył do Wolina boso, niezrozumiany, pobity przez pospólstwo i uznany za niepoczytalnego, został odesłany do Polski;

- 1124 r. pierwsza misja chrystianizacyjna Ottona, biskupa Bambergu, kapłana znającego polski język i obyczaje, na terenach na wschód od Odry (księstwo słupsko- sławieńskie i kamieńskie) mające podlegać biskupstwu wolińsko- kamieńskiemu; Wolin i Szczecin republiki kupieckie o znacznej autonomii nie chcą przyjąć nowej wiary;

- 1125 r. wstępna ordynacja papieża Honoriusza II ustanawiająca biskupstwo w Wolinie, poświęcenie pierścienia w celu przekazania go biskupowi Wojciechowi. Biskup Otton nie przekazuje pierścienia do dnia swojej śmierci w 1139 r;

- 1128 r. druga misja Ottona, biskupa z Bambergu na terenach do tej pory podlegających arcybiskupstwu hamburskiemu (Związek Lucicki) i duńskiemu z Lund (Rugia); Otton ponownie przywraca chrześcijaństwo w Wolinie budując dwa kościoły;

- 1140 r. (14 październik) papież Inocenty III bullą ustanawia biskupstwo w Wolinie, Wojciech – Polak, kapelan Krzywoustego, zostaje tu pierwszym biskupem;

- 1170 r. Helmold z Bozowa, w jego Chronica Slavorum (Kronice Słowian) po raz pierwszy wymienia nazwę miasta Vineta;

- 1168 - 1185 najazdy duńskie na ujście Odry pod wodzą Waldemara Wielkiego, Kanuta VI i biskupa Lundu Absalona. Zniszczenie świątyni w Arkonie na Rugii oraz Wolina;

- 1176 r. biskupstwo wolińskie przeniesione do Kamienia, ówczesnej siedziby księcia zachodniopomorskiego;

- 1188 r. (25 lutego) papież Klemens III wydaje bullę protekcyjną, ostatecznie podporządkowującą diecezję wolińską, jako misyjną, bezpośrednio papieżowi, która od 1176 r. miała swoją siedzibę już w Kamieniu;

- 1278 r. nadanie praw miejskich przez księcia Barnima I (Dobrego), potwierdzonych następnie 05.03.1279 r. przez syna Barnima -  Bogusława IV, uzyskuje lokację na prawie lubeckim i zostaje rozbudowany według zasad budownictwa średniowiecznego;

- 1485 (24 czerwca) w Wolinie rodzi się Jan Bugenhagen. Swoją pedagogiczną i teologiczną działalnością wywarł wielki wpływ na rozwój kultury ówczesnego Pomorza, a sława jego sięgnęła daleko poza granicę ziem nadbałtyckich;

- 1534 r. (13 grudnia) Gryfici w imieniu swego księstwa przyjmują protestantyzm;

- 1627-1630 r. cesarskie wojska Wallensteina pustoszą Pomorze Zachodnie;

- 1630 r. Szwedzi Gustawa II Adolfa wkraczają na Pomorze Zachodnie i do Wolina; Bogusław XIV  chcąc ratować Pomorze przed zniszczeniami wojennymi uznaje jego zwierzchność;

- 1648 r. (24 października) na mocy Traktatu Westfalskiego, podpisanego w Osnabrück, Wolin zostaje włączony do państwa szwedzkiego na okres około 95 lat. Trwa intensywne zacieranie śladów państwa pomorskiego; Na terenie Korony rozpoczyna się wojna zwana „potopem szwedzkim”, Stefan Czarniecki wkracza na tereny Pomorza, gdzie zastaje ludność posługującą się językiem słowiańskim;

- 1682 wielki pożar doszczętnie niszczy miasto;

- 1720 r. Szwecja przegrywa Wojnę Północną. Na mocy pokoju sztokholmskiego (1721) Wolin, wraz z całym Pomorzem Zachodnim, zostaje włączony do Prus;

- 1806-1815 r. powstanie Legii Północnej składającej się z Pomorzan i Polaków w armii napoleońskiej, Pomorze Zachodnie (i Wolin) zajęte przez wojska cesarza Francuzów. Zostaje zaprowadzona administracja francuska ;

- 1825 r. wprowadzenie zasady bezwzględnej eliminacji słowiańskiego języka i obyczajów na terenie Pomorza Zachodniego;

- 1939-1945 r. teren strategiczny III Rzeszy, miejsce stacjonowania wojsk różnych formacji i punkt przerzutowy dla uciekinierów z terenów zajętych przez wojska sojusznicze polsko- rosyjskie; w mieście działa szkoła wojsk łączności i są zmagazynowane broń i amunicja, w pobliskich miejscowościach jak Dziwnów i Wicko- Zalesie znajdują się placówki militarne szczególnie ważne dla Niemców;

- 1945, marzec- maj (4 maja Wolin zostaje zdobyty) walki o wyspę i miasto Wolin, centrum miasta zostaje zniszczone w około 90%;

- 1945 r. (17.07-2.08) konferencja w Poczdamie, zatwierdzenie zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej; Wolin miastem w pełni polskim.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia