Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

      

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł operacji:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ DOJAZDOWEJ NR 3012Z UL. PROSTEJ W WOLINIE
I ODCINKA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ - UL ZAMKOWEJ, POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW PIESZYCH, PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH MIEJSC POSTOJOWYCH
I PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z UL PROSTEJ

Cel operacji:

CELEM OPERACJI JEST UZUPEŁNIENIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W NOWOUTWORZONYM CENTRUM WOLINA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH, CO WPŁYNIE NA POPRAWĘ KOMFORTU KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH W TEJ CZĘŚCI MIASTA.

 

Nazwa programu:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

 

Działanie:

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

 

Typ operacji:

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 

 

 

 

 

logo UE       logo PROW

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 

 

Tytuł operacji:

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI
I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE, GM. WOLIN

 

 

 

 

Cel operacji:

CELEM OPERACJI JEST POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE, W GMINIE WOLIN

 

 

Nazwa programu:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

 

 

Nazwa podziałania:

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII

 

 

Typ operacji:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

 

Całkowita wartość operacji brutto:

2.048.888,00zł

 

 

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW:

1.059.924,00zł

 

 

Okres realizacji:

2017-2019

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia