Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

Wolin, 15.11.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 164/19

Burmistrza Wolina

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zlecenia realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Postanawia się zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Zimowa Liga Biegowa – Wolin 2019/2020 - etap I” i przeznaczyć dotację w wysokości 6 000 zł na jego realizację.

§ 2. Informacja nt. zlecenia realizacji zadania określonego § 1.  podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.gminawolin.pl, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Administracyjnemu i Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                    Burmistrz Wolina

         Ewa Grzybowska

Pobierz zarządzenie 


  Wolin, 5.11.2019 r.

ogłoszenie wraz z ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego "WYSPA" na realizację zadania publicznego pt.: "Zimowa Liga Biegowa - Wolin 2019/2020 – etap I"

  Wolin, dnia 5 listopada 2019 r.

OAS.525.02.2019.AM

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Zimowa Liga Biegowa – Wolin 2019/2020 - etap I”, zamieszcza się ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, na realizacje przedmiotowego zadania na okres 7 dni, tj. do dnia 12 listopada 2019 r., do godz. 15:30 :
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.gminawolin.pl,
2)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, 
3)    na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, może zgłosić pisemne, uwagi dotyczące ww. oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie:  do dnia 12 listopada 2019 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). 

W załączeniu: oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.

                                                                                                                 Burmistrz Wolina                                                                                      
                                                                                                                 Ewa Grzybowska

załączniki:

ogłoszenie

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Wolin, 28.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR  95/19

Burmistrza Wolina

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zlecenia realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Postanawia się zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Bieg Wikinga – Wolin 2019” i przeznaczyć dotację w wysokości 10 000 zł na jego realizację.

§ 2. Informacja nt. zlecenia realizacji zadania określonego § 1.  podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Administracyjnemu i Spraw Społecznych oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                  Burmistrz Wolina
Ewa Grzybowska

 

Pobierz zarządzenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolin, 19.06.2019 r.

ogłoszenie wraz z ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego "WYSPA" na realizację zadania publicznego pt.: "Bieg Wikinga - Wolin 2019"

                                                                                                                              

Wolin, dnia 19 czerwca 2019 r.

 

OAS.525.01.2019.AM

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Bieg Wikinga – Wolin 2019”, zamieszcza się ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, na realizacje przedmiotowego zadania na okres 7 dni, tj. do dnia 26 czerwca 2019 r., do godz. 15:30 :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie,
  3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Każdy, może zgłosić pisemne, uwagi dotyczące ww. oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie:  do dnia 26 czerwca 2019 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie).

 

W załączeniu: oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „WYSPA”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.

 

                                                                                                    Burmistrz Wolina                                                                            

                       Ewa Grzybowska

załączniki:

ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia